Menes speelt "Lijk"  Tekst: Esther Gerritsen

Isa heeft haar broer Nico en zus Marie uitgenodigd in haar buitenhuisje voor een familieweekend. De gezelligheid is zoals gewoonlijk ver te zoeken en wordt er niet beter op wanneer er een vers graf in de achtertuin wordt ontdekt. De beschuldigingen vliegen over en weer en niemand blijft gevrijwaard van verdenking. Dit weekend wordt gekenmerkt door achterdocht en een akelig gespannen sfeer. Want wie heeft dit graf gegraven en wie komt er in te liggen?
 
De personages van Esther Gerritsen praten in korte, afgemeten en eenvoudige zinnen. De woorden zijn hun rekwisieten, waarmee ze duizenden misverstanden, waanbeelden, angsten en verdenkingen oproepen.
 
'Lijk' is het zevende theaterstuk dat Menes ten tonele voert. Wederom een stuk vol menselijke eigenaardigheden, ditmaal onder een laag van bedrukkende familieverhoudingen en indringende spanning.
 
"Natuurlijk snap ik dat een familieweekend niet uit eindeloos saaie spelletjesavonden mag bestaan, met oeverloze partijen vier-op-een-rij, rummicub, sjoelen or whatever.  Natuurlijk snap ik dat een familieweekend altijd moet uitmonden in eindeloze ouwehoersessies over wat wie ten opzichte van wie voelt en wat wie voor indruk wekt, dat waardoor  wie zich toch al achtergesteld voelt zodat wie niet uitspreekt dat wie wie wie wie wh wh wh wh wee mij wee mij en vooral jou. Toch?"
 


Datums:


Zondagavond 18 januari 2009 20:30 uur - LUX Nijmegen
Zaterdagavond 24 januari 2009 20:30 uur in Theater Huis van Puck, Arnhem
 

Regie: Natasja Hollander
Spel: Saskia Barendse, Maja Wannet, Pim Vugteveen
Met dank aan Leonie Pastoor & Kim Oudenaarden
Muziek/Geluid:
Speakerfood Music & Sound Design / Rinus Aarts